Tư vấn (điện thoại miễn phí)

Thử nghiệm lâm sàng của Posstasium chloride và L-Carnitine tartrate

Thử nghiệm lâm sàng được Trung tâm nghiên cứu Oxford Biolabs (Anh Quốc) thực hiện với đối tượng nữ rụng tóc bằng sản phẩm viên uống chứa Posstasium chloride (64 mg), L-Carnitine tartrate (267 mg), Biotin (50 mcg), L-Leucine (50 mg), Isoleucine (25 mg), Valine (25 mg), Acid Nicotinic (13 mg).
Liều dùng: 1 viên x 3 lần /ngày.

 

Kết quả cho thấy:

– Số lượng tóc (Số sợi tóc đếm được trên diện tích 2x2cm): tăng 35.1% (sau 9 tháng), 49.2% (sau 18 tháng).
– Độ dày của tóc: tăng 22.5% (sau 9 tháng), 38.7% (sau 18 tháng).

Đặt câu hỏi với chuyên gia
Đăng ký email để nhận thông tin bổ ích về chăm sóc tóc